@centr_zanyatosti_krg

Jumyspen qamtý ortalyǵy >Jumyspen qamtý >Jastar tájiribesi >Bos jumys oryndary >Kásiptik oqytý Qaraǵandy q. Whatsapp: 87756443580 Ссылка на заявки МП и ОР

2021-05-17 14:34:39

КГУ "Центр занятости населения акимата города Караганды" 17.05.2021 г. посетила комиссия по социальным вопросам и связи с общественностью "Общественного совета города Караганды" в лице председателя комиссии Медеубаева С.Б. и ее членов Сундиталиева Н.А., Тусупова М.К., целью визита послужило ознакомление с деятельностью Центра занятости.

16     0
2021-05-17 08:38:05

#тікелейэфир #прямойэфир #жұмыспенқамтуорталығы #центрзанятостинаселения #центрзанятости #еңбек

28     1
2021-05-14 10:00:31

Бүгін 14.05.2021 ж. «Қарағанды қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ директоры Сыздыков Н.Х., Қарағанды облысы Кәсіпкерлер палатасының қаржылай емес бөлімінің бастығы Қасымова М.М., MINBER ақпарат агенттігі өткізген тікелей эфирге қатысты. Бұл кездесуде көп балалы аналардың бизнес бастаудағы мүмкіндіктері, бағдарлама шарттары туралы ақпаратты түсіндірді.

30     3
2021-05-14 03:43:46

10     1
Advertisement
2021-05-13 12:40:01

19     0
2021-05-13 11:18:53

Жастар практикасы Жастар практикасы-техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының түлектері алған кәсібі (мамандығы) бойынша бастапқы жұмыс тәжірибесін алу мақсатында оқуды аяқтағаннан кейін 3 жыл ішінде және жиырма тоғыз жастан аспаған еңбек қызметінің түрі. Түлектер қатарындағы жастар практикасына қатысушылардың жалақысын қаржыландыру еңбек шартына сәйкес алты ай ішінде 25 АЕК мөлшерінде жүзеге асырылады. Жастар тәжірибесіне қатысу үшін халықты жұмыспен қамту орталығына өтініш беру және келесі құжаттарды ұсыну қажет: - жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі; - еңбек кітапшасының көшірмесі (болған жағдайда); - техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің болуын растайтын құжаттың көшірмесі. ❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️ Молодежная практика Молодежная практика – вид трудовой деятельности, осуществляемый выпускниками организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, с целью приобретения первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности), в течение 3 лет после завершения обучения и не старше двадцати девяти лет. Финансирование заработной платы участникам молодежной практики из числа выпускников осуществляется в течение шести месяцев согласно трудовому договору в размере 25 МРП. Для участия в молодежной практике необходимо обратиться в центр занятности населения для подачи заявления и предоставить следующие документы: – копия документа, удостоверяющего личность; – копия трудовой книжки (при наличии); – копия документа, подтверждающего наличие технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования.

20     0
2021-05-13 09:08:11

33     5
2021-05-13 08:08:59

Құрметті Қарағанды қаласының тұрғындары! «Бастау Бизнес» бағдарламасы бойынша оқуды немесе «Қарағанды қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ арқылы қысқа мерзімді кәсіптік оқуды аяқтаған, Қарағанды қаласының тұрғындарын жаңа бизнес-идеяларды іске асыру мақсатында мемлекеттік гранттар алу үшін, Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасына қатысуға шақырады. Бағдарламаға қатысушылар мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс: - халықты жұмыспен қамту орталықтарында тіркелуіне қарамастан жұмыссыз тұлғалар; - мемлекеттік тіркелу мерзімі бір жылдан кем кәсіпкерлер; - өзін-өзі жұмыспен қамтығандар (бірыңғай жиынтық төлем төлеушілер); -аз қамтылған және (немесе) көп балалы отбасылардың мүшелері-атаулы әлеуметтік көмек алушылар, сондай-ақ қоныс аударушылар мен қандастар (бұл ретте оқудан өту талап етілмейді). Мемлекеттік грантты алу үшін Бұқар Жырау даңғылы, 51/4 мекен-жайы бойынша орналасқан Халықты жұмыспен қамту орталығына хабарласуларыңызды сұраймыз. Тел: 996-394, 996-393. Уважаемые жители города Караганды! Приглашаем жителей г. Караганды, завершивших обучение по программе «Бастау Бизнес» или краткосрочное профессиональное обучение через КГУ «Центр занятости акимата города Караганды» принять участие в Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" в получении государственных грантов с целью реализации новых бизнес-идей. Участники Программы должны соответствовать следующим требованиям: - безработные лица, независимо от регистрации в центрах занятости населения; - предприниматели, срок государственной регистрации которых составляет менее одного года; - самозанятые (плательщики единого совокупного платежа) - члены малообеспеченных и (или) многодетных семей -получателей адресной социальной помощи, а также переселенцы и кандасы (при этом прохождение обучения не требуется). Для получения государственного гранта просим обращаться в Центр занятости населения по адресу пр. Б.Жырау 51/4. Телефоны:996-394, 996-393.

13     2
2021-05-13 08:06:53

Қысқа мерзімді кәсіптік оқыту Қаланың барлық жұмыссыз тұрғындарын еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтармен мен дағдылар бойынша ұзақтығы 2 айдан 6 айға дейінгі қысқа мерзімді оқытудан өтуге шақырамыз. Қысқа мерзімді кәсіптік оқуға үміткерлер Қарағанды қаласы, Бұқар Жырау даңғылы, 51/4 мекенжайы бойынша немесе 996-393 телефоны арқылы «Қарағанды қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ-не жүгінеді. Үміткерлерде құжаттардың түпнұсқасы мен көшірмесі болуы қажет: 1) жеке куәлік; 2) еңбек кітапшасы (бар болса); 3) білімі туралы құжат (аттестат, куәлік, диплом, сертификат) (болған жағдайда); 4) Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Кодекстің 9-бабының 2) және 7) тармақшаларына сәйкес бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама. Қысқа мерзімді кәсіптік оқудан өтетін Бағдарламаға қатысушылар оқудың барлық кезеңі бойы ай сайын 20948,80 теңге көлемінде стипендиямен қамтамасыз етіледі Краткосрочное профессиональное обучение Приглашаем Всех безработных жителей города, желающих пройти краткосрочное обучение по востребованным на рынке труда специальностям и навыкам, продолжительностью от 2 – х до 6 – ти месяцев. Претенденты на краткосрочное профессиональное обучение обращаются в КГУ «Центр занятости населения акимата города Караганды» по адресу: г.Караганда, проспект Бухар – Жырау 51/4 или по телефону 996 – 393. Претендентам необходимо иметь при себе оригинал и копии документов: 1) удостоверения личности; 2) трудовой книжки (при наличии); 3) документа об образовании (аттестат, свидетельство, диплом, сертификат) (при наличии); 4) справку о состоянии здоровья согласно форме, утвержденной в соответствии с подпунктом 2) и 7) статьи 9 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Участники Программы, проходящие краткосрочное профессиональное обучение, ежемесячно обеспечиваются стипендией в размере 20948,80тг. на весь период обучения.

12     1
2021-05-13 03:34:22

12.05.2021 Специалистами «КГУ Центр занятости населения акимата города Караганды» с целью трудоустройства была проведена информационно-разъяснительная работа с жителями г. Караганды в том числе и молодежью в рамках Государственной программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек».

46     1
2021-05-11 03:41:19

Одним из направлений государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек" на 2017-2021 годы является повышение квалификации кадров и обучения безработных граждан новым профессиям. Организованы специальные курсы для освоения востребованных сегодня на рынке труда профессий поваров, кондитеров, портных, парикмахеров и тд. В краткосрочном профессиональном обучении принимают участие граждане, не имеющие специальности, а также имеющие специальности не востребованные на рынке труда, желающие сменить профессию или потерявшие квалификацию. Продолжительность профессионального обучения составляет от одного до шести месяцев в зависимости от специфики профессии. Участникам программы обеспечены обучением за счет государства и выплатой стипендией. Контактные данные: по.Бухар Жырау 51/4, тел: 996-393

21     1
2021-05-09 04:13:27

Құрметті ардагерлер, қала тұрғындары мен қонақтары! Сіздерді Ұлы Жеңіс күнімен құттықтаймын! Бұл мереке біздің болашағымыз, бостандық пен бейбіт аспан үшін өз өмірін қиған отандастарымыздың жарқын ерлігін одан әрі нығайта түсетініне сенімдімін. Отан үшін отқа түсіп, қан майданнан аман оралған жерлестеріміздің барлығын бүгінгі қастерлі мерекемен құттықтаймыз. Сіздердің теңдессіз ерліктеріңіз қаһарман қайсарлықтың, қайтпас рух пен жалынды жігердің, өнегесі мол тамаша үлгісі. Жаңа ұрпақ сол сұрапыл соғыстың қасіретті беттерін әрдайым есте сақтайды. Біздің аталарымыздың ерлігінің арқасында бүгінде аспанымызда күн жарқырап шуағын шашады, кең дала масаттана түрленеді, сылдырап бұлақтар ағады, ересектер мен балалар ән шырқайды және шаттана күледі. Жүздеріңізді мұң шалмасын, көңілдеріңізге кірбің түспесін, қатарларыңыз азаймасын ардагер ағалар! Сіздерге мың тағзым! Құрметпен, «Қарағанды қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ директоры Сыздыков Н.Х. Дорогие наши ветераны, жители и гости города! Поздравляю вас с Великим днем Победы! Уверен, что этот праздничный день еще более укрепит в нашей памяти светлый подвиг наших соотечественников, тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, свободу и мирное небо над головой. Поздравляем всех, кто прошел тяжелыми дорогами войны, выстоял и победил. Вы пример стойкости духа, непоколебимости, самоотверженности. Новые поколения будут всегда помнить о горестных страницах той далекой войны. Благодаря мужеству наших дедов сегодня светит яркое солнце, колосится и буйствует широкая степь, весело играют родники, поют песни и смеются взрослые и дети. Честь вам и хвала! С уважением, Директор КГУ "Центр занятости населения акимата города Караганды" Сыздыков Н.Х.

22     0
Load More ↓Loading fail. Click retry ↓
You’ve reached the end of the list.